EventAkademin arbetar för en positiv och hållbar utveckling av det mänskliga mötet. Detta genom kompetensförmedling i tankesmedjor och att uppmärksamma skickliga aktörer genom utdelning av Narrenpriset. EventAkademins inriktning vilar på tre hörnpelare.

1. Tankesmedjan

Vi är ett unikt och exklusivt nätverk av aktiva aktörer från alla delar av event-, nöjes-, mötes-, turism- och upplevelseindustrin, som regelbundet möts för att utbyta erfarenhet och blicka in i framtiden för att berika oss med ny kunskap och utvidgat nätv
erk i Tankesmedjan. Läs mer ->

2. Morgondagens aktörer/studenter

Vi stödjer och arbetar aktivt för att dela med oss av vår gemensamma kompetens till Morgondagens aktörer/Studenter i utbildning för vår industri genom riktade inbjudningar, seminarier och föreläsningar.

3. Narrenpristagare

Vi utser Narrenpristagare bland aktiva aktörer inom vår industri, som gjort skillnad och föregått med gott exempel. Ett Hederspris från en samlad bransch (EventAkademin) till en kollega. Läs mer ->