Etiska regler

Skärmavbild 2014-11-10 kl. 10.14.44

Rekommenderade av Svenska EventAkademin.

Etik är våra regler – Moral är vårt förhållningssätt till dessa regler.

1. Affärsetik

Vi håller vad vi lovar och tydliggör vår affärsinriktning för att uppnå bästa möjliga kundnytta.

2. Marknadsföring

Vi tydliggör vår marknad, respekterar vår uppdragsgivare, profiterar aldrig på andras olycka utan fokuserar på våra egna fördelar.

3. Avtalsskrivning

Vi formulerar alltid våra överenskommelser skriftligt för att undvika missförstånd. Vi tillämpar gällande lagstiftning och avtal som berör vår verksamhet och vi har relevanta försäkringar för våra ingångna avtal och uppdrag.

4. Projekt och produktionstid

Vi värnar om ömsesidig respekt för alla våra affärsrelationer och kvalitetssäkrar våra åtaganden. Vi är tillgängliga under hela produktionstiden och informerar efter hand om resultaten.

5. Genomförandet

Vi tar alltid fullt ansvar för vad vi lovat att leverera och löser alltid eventuella uppkomna avvikelser på bästa möjliga sätt. Vi står för en omsorgsfull behandling av våra projektanställda och övriga samarbetspartners.

6. Säkerhet

Vi följer alltid de säkerhetsföreskrifter som är aktuella i samband med vårt uppdrag. Respekterar tystnadsplikten och för aldrig vidare intern information.

7. Uppföljningen

Vi är alltid tillgängliga för en relevant utvärdering av våra åtaganden i samband med genomförandet och vi slutför alltid våra åtaganden i enlighet med ingångna avtal och överenskommelser.