Klart med tema till nästa tankesmedja må 4 dec 2017

Tankesmedja 4 dec 2017
Tema: Värdskap

”Det välkomnande eventet. Där människor möts med respekt, värdighet och omtanke.”

Samtalspartner:
Värdskapsstolens Janne Gunnarsson och Margaretha Grönvall.