Manifest, syfte och mål

Skärmavbild 2014-11-10 kl. 10.21.06

Manifest

1. Formen

Svenska EventAkademin består av 18 olika stolsområden, som var och en representerar ett branschområde inom; event-, nöjes-, mötes-, turism- & upplevelseindustrin med syfte att täcka en hel bransch.

2. Ledamöter

Varje stol erbjuder 2 platser för  ledamöter, som enskilt och i samverkan tillför akademin aktuell och relevant information och kunskap om sitt branschområde genom ett aktivt deltagande på de 3 – 5 årliga möten som akademin arrangerar. Ledamöter väljs in i akademin genom enkel majoritet bland de redan invalda och har därmed att följa akademins Etiska Regler, som goda förebilder. Varje ledamot äger rätten att föreslå en värdig vinnare av vårt hederspris Narren. En person som visat prov på goda och unika samt epokgörande skillnader inom sitt branschområde. Narrenpristagaren väljs med enkel majoritet.

Varje ledamot förutom studenterna, erlägger mot faktura årligen 900:- för att finansiera akademins möten, administration och hemsida. Ekonomin och administrationen handhas och redovisas av Håkan Sterner Eventkonsult AB.

3. Verksamhet

Svenska EventAkademins arbete vilar på de Etiska Regler som formulerats och antagits av akademins ledamöter. Arbetet präglas av öppenhet och nyfikenhet och en vilja att förmedla kunskap till kollegor och till morgondagens aktörer inom vår bransch genom bl.a. regelbundna Tankesmedjor, externa seminarier och via hemsidan.

4. Vision

Vi skapar individuell och kollektiv utveckling av det mänskliga mötet genom en medveten och meningsfull kunskapsförmedling i samklang med en hållbar utveckling.

Syfte

Håkan Sterner är initiativtagare och grundare av Svenska EventAkademin år 2000. I samverkan med ett antal utvalda aktörer (Goda Rådet) formades en akademi med 18 stolsområden, som alla representerar ett specifikt branschområde. I första hand är EventAkademin en kunskapspool för ledamöter och inbjudna gäster och studenter för att tillsammans dela med sig av erfarenheter och blicka in i framtiden. Vidare kan ledamöter utse Narrenpristagare, som visat prov på att göra skillnad i branschen. Narrenpriset är ett hederspris utdelat av kollegorna i branschen. EventAkademin erbjuder sina ledamöter som föreläsare och kan även på uppdrag arrangera kunskapsseminarium under rubriken ”Event i Världsklass” och lokala Tankesmedjor.

Mål

Målet med verksamheten är att i första hand berika ledamöter och inbjudna gäster och studenter stor kunskap genom regelbundna Tankesmedjor.