Mötesindustrins Tankesmedjor bidrar till ökad kunskapsförmedling för deltagande ledamöter och studenter.

motesindustrins_tankesmedjor

Våra senaste teman visar på aktuella och viktiga rubriker som debatterats och kommunicerats flitigt under våra möten.

 

 “Slutkundens nya krav på etik och moral samt tids- & kostnadseffektivitet”

Vi som är producenter av event och möten upplever en allt mer krävande agenda. Att minimera kostnader och maximera värdet är nu centrala begrepp, som gör utmaningen att leverera större och mer krävande.

 

“ROI & de nya effektivitetskrav som slutkunden kräver”.

Kravet ökar på att alla event ska vara värdefulla för uppdragsgivare såväl som för deltagare. De ska ge en avkastning i form av ekonomiska utdelningar alternativt värdeskapande budskap, kunskap eller produkter.

 

“Studenternas förväntningar på utvecklingen inom event-, nöjes-, mötes-, och upplevelseindustrin”

Studenter i allmänhet har en positiv framtidstro på event och möten. Risken är att många faller för den enkla lösningen och inte alltid fördjupar sig i möjligheterna att påverka positivt med en högre medvetande- och kunskapsnivå.

 

”Eventet utifrån deltagarnas synvinkel” – Vi upplever att tiden är idag vår största konkurrent i kombination med innehåll av mening, kunskap och
effektivitet. Frågor vi ställer oss är: -Varför ska man gå på eventet och vilken typ av event kommer morgondagens deltagare att prioritera?

Kravet på effektivitet och tidsbegränsning i produktion är stort från våra uppdragsgivare. Vi får allt kortare produktionstider vilket innebär stor risk för fördyrade produktionskostnader och hastverk. Konkurrensen ökar på alla plan. Tiden och behovsanalyser för att avsätta sin tid för möten är avgörande. Vi måste därför möta dessa nya utmaningar med större kunskap och effektivitet.

 

”Hur påverkar förhöjd säkerhetsrisk våra event & verksamheter?” & ”Vad kan vi själva göra, för att bidra positivt?”

Den förhöjda säkerhetsrisken i Sverige påverkar oss alla. Vi måste leva upp till säkrare hantering av våra möten. Vara medvetna om aktuella hot och risker. Utarbeta egna checklistor och ansvara för att de upprättas, uppdateras och genomförs.

Svenska EventAkademin fortsätter att vara den kunskapspool för utveckling och utbildning för dess ledamöter och intresserade studenter och kollegor.