Svenska Eventakademins grundare tilldelas Narrenpriset 2015

narren

Vid en ceremoni i Stockholm 14 mars på Hilton Slussen Hotel tilldelades eventproducenten Håkan Sterner det hedersamma Narrenpriset. Över 200 deltagare firade vinnaren som överraskades i samband med Stora Presentationsdagen 2016.

Narrenpriset instiftades av Svenska Eventakademin för 15 år sedan och har delats ut till över 100 vinnare genom åren. Priset tilldelas en framstående person inom mötes- och eventbranschen som gjort skillnad.

Motiveringen för vinnaren Håkan Sterner:

”Vinnaren av Narrenpriset 2015 bidrar stort till eventbranschens utveckling. Han har en gedigen erfarenhet som en av Sveriges största eventproducenter, högklassig musiker, populär artist och en av de proffsigaste programledarna i landet. Han delar generöst sin kunskap till kunder, kollegor och till morgondagens aktörer, våra studenter.

Personen har som destinationsutvecklare stor passion för de viktiga frågorna om samhällsansvar och hållbarhet som utvecklar eventindustrin. Med sin höga energi och goda humör engagerar och sammankallar/Med hjärta, hjärna och kreativitet engagerar och sammankallar personen dessutom alla ledamöter och driver på utvecklingen inom Svenska Eventakademin.”

foto, Magnus Svensson, Smajl studio

Read More

Mötesindustrins Tankesmedjor bidrar till ökad kunskapsförmedling för deltagande ledamöter och studenter.

motesindustrins_tankesmedjor

Våra senaste teman visar på aktuella och viktiga rubriker som debatterats och kommunicerats flitigt under våra möten.

 

 “Slutkundens nya krav på etik och moral samt tids- & kostnadseffektivitet”

Vi som är producenter av event och möten upplever en allt mer krävande agenda. Att minimera kostnader och maximera värdet är nu centrala begrepp, som gör utmaningen att leverera större och mer krävande.

 

“ROI & de nya effektivitetskrav som slutkunden kräver”.

Kravet ökar på att alla event ska vara värdefulla för uppdragsgivare såväl som för deltagare. De ska ge en avkastning i form av ekonomiska utdelningar alternativt värdeskapande budskap, kunskap eller produkter.

 

“Studenternas förväntningar på utvecklingen inom event-, nöjes-, mötes-, och upplevelseindustrin”

Studenter i allmänhet har en positiv framtidstro på event och möten. Risken är att många faller för den enkla lösningen och inte alltid fördjupar sig i möjligheterna att påverka positivt med en högre medvetande- och kunskapsnivå.

 

”Eventet utifrån deltagarnas synvinkel” – Vi upplever att tiden är idag vår största konkurrent i kombination med innehåll av mening, kunskap och
effektivitet. Frågor vi ställer oss är: -Varför ska man gå på eventet och vilken typ av event kommer morgondagens deltagare att prioritera?

Kravet på effektivitet och tidsbegränsning i produktion är stort från våra uppdragsgivare. Vi får allt kortare produktionstider vilket innebär stor risk för fördyrade produktionskostnader och hastverk. Konkurrensen ökar på alla plan. Tiden och behovsanalyser för att avsätta sin tid för möten är avgörande. Vi måste därför möta dessa nya utmaningar med större kunskap och effektivitet.

 

”Hur påverkar förhöjd säkerhetsrisk våra event & verksamheter?” & ”Vad kan vi själva göra, för att bidra positivt?”

Den förhöjda säkerhetsrisken i Sverige påverkar oss alla. Vi måste leva upp till säkrare hantering av våra möten. Vara medvetna om aktuella hot och risker. Utarbeta egna checklistor och ansvara för att de upprättas, uppdateras och genomförs.

Svenska EventAkademin fortsätter att vara den kunskapspool för utveckling och utbildning för dess ledamöter och intresserade studenter och kollegor.

Read More

Narrenpriset 2014 gick till Göran Adlén

Svenska EventAkademin delar ut Narrenpriset till en person som gjort skillnad i branschen.

Detta motiveringen för att Göran Adlén nu har mottagit en Narr:

”Med suveränt grepp om ord, bild och associationer botaniserar 2014 års Narrenpristagare lustfyllt i de trender och mekanismer, som styr och omskapar vår tid och ger en bild av hur framtiden kan komma att se ut. Göran Adlén är en av Sveriges absolut populäraste och mest efterfrågade föreläsare, alltid påläst och passionerad, förnyar sig hela tiden och blandar humor, allvar och kunskap.”

Narrenprisutdelningen 23/3 2015 på Hilton Hotel Stockholm. Fotograf Magnus Svensson, Smajl studio
Narrenprisutdelningen 23/3 2015 på Hilton Hotel Stockholm. Fotograf Magnus Svensson, Smajl studio

Read More